BIM-TEKNIKER

Building information modeling

En BIM-tekniker modellerer, koordinerer og kvalitetssikrer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogrammer og leder byggeprosesser med digitale verktøy.

I BIM-teknikerstudiet får du opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser. Studiet gir deg en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i bransjen. Gjennom BIM-studiet har du muligheten til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogrammer. Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Ved gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

BIM-tekniker konstruksjon

Studentene ved fordypning konstruksjon (BIM-K) modellerer bygningskonstruksjoner i ulike 3D-modelleringsprogrammer. Studentene lærer bl.a. modelleringsprogrammer, mengdeberegningsprogram og generell datakompetanse.

BIM-K tar i mot søkere med fagbrev innen tømrer, murer, betong eller liknende - samt søkere med realkompetanse, dvs minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene.

BIM-tekniker installasjon

Studentene ved fordypning installasjon (BIM-I) lærer å modellere tekniske installasjoner i bygg, f.eks rør, ventilasjon og elektro. Studentene lærer bl.a. modelleringsprogrammer, mengdeberegningsprogram og generell datakompetanse.

BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS, samt søkere med realkompetanse, dvs minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen ett av disse fagene. I markedet er det særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I.

Karriereveier og jobbmuligheter

Karriereveier og jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere blant annet hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg svært gode jobbmuligheter.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger mer informasjon

Organisering av studiet

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys på Vestby videregående skole i Follo. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Du øver deg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og du lærer deg profesjonell presentasjon av prosjekter.

For å begynne på BIM-tekniker er det ingen krav til å kunne 3D-modelleringsprogram. Men for å søke BIM-tekniker er det krav om å ha grunnleggende PC-kunnskap, som å kunne bruke utforsker, kunne grunnleggende tekstbehandling m.m. BIM-tekniker studiet er 100% digitalt.

Opptakskrav

For å bli tatt inn på studiet BIM-tekniker kreves normalt fag eller svennebrev i et byggfag (for eksempel tømrer, murer, betongarbeider) eller tilsvarende realkompetanse. Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen bygg og anleggsfag, samt søkere med høgskoleutdanning innen bygg og anlegg med relevant praksis, har også mulighet til å bli tatt opp.

Akershus fylkeskommune

Vestby videregående skole har små og store samarbeidsbedrifter: